Samenkomsten

PER JANUARI 2019 WEKELIJKSE SAMENKOMSTEN.

Zaterdag 16 februari              Adar A 11            Tetzaweh  (“Gij zult bevelen”
Spreker: Leo Kraak
Aanvang 10.30 uur. Met kinderdienst.

Leo Kraak: Heeft theologie gestudeerd en is als geestelijk verzorger aan verschillende “tehuizen” verbonden geweest.
Ook heeft hij godsdienstlessen zowel op lagere als op middelbare scholen gegeven.Vanaf 1999 tot 2014 woonden ze in het “Shalomhuis” te Uddel waar ze pastoraal werk deden.Tegenwoordig wonen zijn vrouw en hij in Veenendaal.

Zaterdag 23 februari              Adar A 18           Ki Tissa  (“Wanneer gij heft”)
Spreker: Kees de Vreugd
Aanvang 10.30 uur. Met kinderdienst.

Zaterdag 2 maart                   Adar A 25            Wajjachel  (“Hij vergaderde”)
Spreker: Bert Otten
Aanvang 10.30 uur. Met kinderdienst.

LET OP! De locatie 9 maart is: Baptistengemeente Veenendaal,
Zaterdag 9 maart                  Adar B 2              P’koedé  (“Kosten van”)
Spreker: Gert van Velden
Aanvang 10.30 uur. Met kinderdienst.

Zaterdag 16 maart                Adar B 9             Wajjikqra  (“En Hij riep”)
Spreker: Ds. Jaap de Vreugd
Aanvang 10.30 uur. Met kinderdienst.