Wat is Messiaans

Wilt u weten wat Messiaans is, lees dan hieronder verder.

Messiaans?

Een Messiaanse samenkomst wil zijn:

  1. Een huis van samenkomen, in Hebreeuws beth ha-knesset
  2. Een huis van studie, beth ha-midrasj
  3. Een huis van gebed, beth ha-tefilla

Dit ten behoeve van gelovigen die zich willen verdiepen in het heilsplan van de God van Israël.

Het onderzoeken van Gods woord staat centraal in de samenkomsten; het besef dat het Oude-en Nieuwe Testament één zijn, het houden van de sjabbat en het vieren van de Bijbelse feesten zijn een vanzelfsprekendheid.

Dat Gods plan met Israël niet opgehouden is na de kruisiging, opstanding en hemelvaart van Jesjoea ha-Masjiach, Jezus van Nazareth, en nog een aantal heilsfeiten, is onderdeel van de geloofsbelijdenis.

Het is er bepaald geen stoffig of ouderwets bezig zijn met Gods woord. De profetieën worden bestudeerd en blijken zeer actueel te zijn.
Dat over meerdere dingen verschillend gedacht wordt is logisch, bezoekers van Messiaanse gemeenten komen van verschillende kerken en kringen en nemen hun geestelijke bagage mee. Daarom is er begrip voor mensen met afwijkende meningen en gedachten over bijzaken.

Maar wat zijn hoofdzaken en wat zijn bijzaken?
In Beth HaTikvah is dat een zoeken. De Bijbel is het onfeilbare woord van God, de Bijbelse traditie is niet onbelangrijk en het Hebreeuws neemt wat de oudtestamentische teksten betreft een belangrijke plaats in.

Wat wil Beth HaTikvah ook zijn? Een gemeenschap, een gemeente, met gemeenschapszin, liefde en bewogenheid voor de ander. Geen instituut met vaste regels en patronen. In deze gemeente hoort een klimaat te zijn van geestelijke en sociale bewogenheid naar elkaar, waar men zich veilig voelt en ruimte is om geestelijk te groeien in het geloof.

Veel werk te doen dus!
Wanneer u/jij deel wilt hebben aan dat bouwwerk wat in de steigers staat, bent u/jij van harte welkom!