Projecten

A. PROJECT ONDERSTEUNING BETH HATIKVAH:

Eén van de doelstellingen van Beth HaTikvah is om van de maandelijkse giften een bedrag te gebruiken voor hulp in Israël.

Gekozen is voor Thuiszorg onder Shoa (holocaust) overlevenden. Corrie van Maanen woont en werkt 30 jaar in Israël als verpleegkundige met sterke nadruk op maatschappelijk werk. Zij werkt hoofdzakelijk onder Russisch sprekende Shoa-overlevenden; oude mensen dus voornamelijk, maar ook kinderen van Shoa-overlevenden zijn vaak op hulp aangewezen.

Gelukkig is er in Israël veel aandacht voor ook deze groep mensen, maar ontbreken voldoende hulpverleners en ook financiën. Corrie werkt via de Near East Ministry (NEM) bij de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem.

Zij schrijft uit Jeruzalem:

Jeruzalem mei 2020

Corrie speldt Noam een decoratie van vroeger op

Een foto die spreekt meer dan een duizend woorden…

Lieve mensen van de gemeente Beth HaTikvah,

In het afgelopen jaar zijn jullie opnieuw tot zegen geweest in het geven, Noam in Jeruzalem en Leonid in Bat Hefer, twee ouderen, beiden weduwnaar. O.a. zij zijn door jullie gaven gezegend geworden. Beiden zijn ze dankbaar voor jullie betrokkenheid.

Noam zei:  “Wil je namens mij de gevers bedanken? Dat de Eeuwige hen zal zegenen!”

Geven maakt rijk. In het Joodse denken is het niet de gever die de grootste dank ontvangt, maar hij die geeft eert de ontvanger dat hij bereid is om aan te nemen wat hij deelt.

Dankbaarheid voor de gever, dat wij in de betrokkenheid met het Joodse volk de God van Israel mogen eren met onze gaven.