IN MEMORIAM

 

AN PASMA

op 89 jarige leeftijd heeft de Heer haar 26 december 2022 naar Huis gehaald.Samen met haar man Wim was zij vanaf de oprichting van Beth HaTikvah een trouwe bezoekster van de samenkomsten, de bidstonden en ook de kring. We herinneren haar als een warme betrokken vrouw met een grote liefde voor haar Redder en Heer Jesjoea. Als ze kon getuigen van Wie Hij voor haar was zou ze het niet nalaten. Ook het Joodse volk en het land Israël hadden een grote plaats in haar hart. Toen haar gezondheid het niet langer toeliet om actief bij onze gemeente betrokken te zijn vond ze dat heel erg jammer. Via de livestream bleef ze verbonden en geïnteresseerd in ons. We zijn dankbaar dat ze in het vertrouwen in haar Heer is heengegaan.

MARTIN VAN DONGEN

Donderdagavond 9 april 2020 is onze broeder Martin van Dongen door de Heere thuisgehaald. Martin was woensdag naar het ziekenhuis gebracht vanwege een zware hersenbloeding, de situatie was zorgwekkend en men wist niet hoe Martin hier doorheen en uit zou komen. Ondanks alle medische pogingen heeft God anders beslist en misschien moeten we wel zeggen dat God Martin genadig is geweest. Wetende dat onze tijden in Zijn Hand zijn.

Martin is naar “HUIS” gegaan in de volle overtuiging zich voor eeuwig gered te weten door zijn Hemelse Vader in Yeshoea HaMashiach.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Mirjam en zijn kinderen Efraim, Samuel en Hadassa en naar alle overige naaste familie. Laten we als gemeente hun bij God brengen in onze gebeden en rond hun gaan staan. Ook wanneer dat moeilijke moment van het begraven aanbreekt, wat in deze tijden daarbovenop nog zo anders en veelal afstandelijk is. Wij wensen Mirjam en Efraim, Samuel en Hadassa Gods troost en bemoediging toe en bidden om zijn Shalom bij het verwerken van dit verlies.

DERK JACOBSEN

Vrijdagavond 27 maart 2020 is onze broeder Derk Jacobsen naar zijn Hemelse Vader gegaan. Alhoewel hij zeer ziek was heeft hij tot een uur voor zijn sterven getuigd van zijn Heer tegenover artsen en verplegend personeel.

Hij is gestorven in de zekerheid van eeuwig leven en in het volste vertrouwen op zijn Redder en Verlosser Jesjoea. Gezien de huidige situatie zal de begrafenis a.s. woensdag in een kleine kring moeten gebeuren.

In onze broeder Derk Jacobsen verliezen we iemand die naast zijn rotsvaste geloof in Jesjoea ook met hart en ziel achter Israël stond. In de vele momenten van gebed tijdens de samenkomsten gaf hij in prachtige en indrukwekkende bewoordingen blijk van deze liefde en visie voor Israël, die bij hem nauw samenviel met zijn sterke overtuiging aangaande de identiteit van de gemeente als Efraïm.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen en overige nabije familie, Gods rijke troost en zegen toe in deze moeilijke tijd en bidden dat de Eeuwige hen allen nabij zal zijn in de verwerking van dit voor hun zo zware verlies.