Het gebed binnen Beth Hatikvah

Voorafgaand aan de samenkomst is er om 10:00 gebed onder leiding van onze zuster Jellina. Dit vind plaats in de ruimte schuin tegenover de samenkomstruimte.

We leven in een spannende tijd met veel beperkingen. Daardoor hebben we zelfs onze gebedsbijeenkomsten op de 1e donderdag van de maand, bij Reyer en Dicky, voor een (te?) lange periode veranderd in persoonlijke gebedstijden.

Maar samenkomen voor gebed en bemoediging is zo belangrijk! Ik geloof echt dat het een prioriteit is. Dan maar in kleine groepjes, op verschillende locaties en verschillende tijden.
Inmiddels zijn er nu meerdere gastadressen. (Hartelijk dank daarvoor!)
Zo is er weer ruimte voor iedereen, die dat wil, om, tenminste 1x per maand, voor gebed bij elkaar te komen. (Maar voel je vrij om vaker te gaan!)

Hieronder volgen de namen van de mensen, die gastadres zijn, met de tijden.

  1. Hélène Nieuwerf (Veenendaal): elke donderdag om 19.30
  2. Dicky en Reyer v. Ommeren (Veenendaal): 1e donderdag van de maand, om 19.45.
  3. Gerard en Dineke Janssen (Rhenen): 3e donderdag van de maand, om 19.45
  4. Berend en Anneke Scholten (Veenendaal): 2e maandag van de maand om 10.00

Graag tenminste 24 uur van te voren aanmelden.
(Adressen en telefoonnummers kunt u vinden in het adressenbestand)

Ook op elke shabat voor de dienst is er gebed van 09.50-10.20.
Ik geloof dat samen bidden de ruggengraat is van de gemeente. Vandaar: van harte aanbevolen!

Verbonden in Jeshoea en Zijn shalom,
Jellina (Gebedscoördinator)