Overzicht van tijdelijke corona maatregelen tijdens samenkomsten van de Messiaanse gemeente Beth HaTikvah.

De onderstaande aanwijzingen zijn allen vanwege de door de regering opgelegde, of dringend geadviseerde corona maatregelen.
Wij willen graag samen met u een veilige omgeving voor iedereen waarborgen.
Kernteam leden en helpenden zijn herkenbaar aan een hesje of badge. Zij zullen u zo nodig helpen herinneren wat u  kunt / mag / moet doen.
Ons motto is: “Samen zorgen voor een fijne en ontspannen samenkomst” waar een ieder zich veilig voelt en alle persoonlijke aandacht gericht kan zijn op een ontmoeting met de onze Hemelse Vader.
Kom A.U.B NIET eerder dan 10 uur !
BIJ BINNENKOMST – ONTVANGST
 • U wordt geacht de 1,5 meter afstand aan te houden tussen mensen die niet van hetzelfde huishouden zijn.
 • Bij binnenkomst moet een ieder zijn /haar handen ontsmetten bij de betreffende zuil met een handgeldispenser.
 • Er wordt gevraagd of u klachten heeft (wellicht overbodig, maar met klachten vragen wij u thuis te blijven)
 • Daarna word u doorverwezen naar de ingang van de zaal.
 IN DE ZAAL
 • Wanneer u de zaal binnenkomt dan ziet u zitplekken met een verschillend aantal stoelen. Naar het aantal personen waarmee u gekomen bent, kunt u gaan zitten op een plek met een overeenkomend aantal stoelen
 • Wij vragen u om zo snel als mogelijk is een zitplaats op te zoeken om daarmee ruimte te maken in de aankomsthal voor overige bezoekers.
 • Volg a.u.b. de instructies van hen op die een badge c/q hesje dragen. Zij zijn er om u te helpen!
 TIJDENS DE DIENST
 • Aan het begin van de dienst krijgt u uitleg over de gang van zaken en het verloop van de dienst.
 • Het zingen tijdens de dienst is toegestaan zij het op het niveau zoals u normaal spreekt.
 • Meer uitleg hierover krijgt u aan het begin van de dienst.
 • Na de kinderzegen, lopen de kinderen tegelijk naar hun eigen kinderdienst. De leidsters / leiders begeleiden hen vanaf de grote zaal, naar het juiste lokaal.
 • Er wordt geen collecte gehouden: wilt u uw gift naar ons bankrekeningnummer overmaken?
NA DE DIENST
 • Na de dienst is er gelegenheid tot het elkaar ontmoeten (op anderhalve meter) bij een kop koffie of thee

Wij als uitnodigende gemeente zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van de dienst binnen de door de regering gestelde coronamaatregelen, indien nodig zullen wij onze bezoekers daar ook op aanspreken.

Het kernteam en het dagelijks bestuur.