Protocol van tijdelijke corona maatregelen tijdens samenkomsten van de Messiaanse gemeente Beth HaTikvah.

Onderstaand vindt u de aanwijzingen vanwege de door de regering opgelegde, of dringend geadviseerde corona maatregelen.
Deze maatregelen zijn grotendeels ook de basis waarop wij het gebouw van de Baptisten hebben kunnen huren, een van de weinige gebouwen groot genoeg om 100 personen tegelijk te kunnen herbergen.
Het lijkt u misschien allemaal erg streng maar we willen graag SAMEN MET U een veilige omgeving voor iedereen waarborgen.
Kernteam leden en helpenden zijn herkenbaar aan een hesje of badge. Zij zullen u zo nodig helpen herinneren wat u  kunt / mag / moet doen.
De één zal er wat meer ontspannen instaan dan de ander: laten we in deze rekening houden met elkaar.
Ons motto is: “Samen zorgen voor een fijne en ontspannen samenkomst” waar een ieder zich veilig voelt en alle persoonlijke aandacht gericht kan zijn op een ontmoeting met de onze Hemelse Vader.
Kom NIET eerder dan 10.15 uur !
BIJ BINNENKOMST – ONTVANGST
 • Op het terrein van de Baptistengemeente wordt u geacht de 1,5 meter afstand aan te houden tussen mensen die niet van hetzelfde huishouden zijn.
 • Bij binnenkomst moet een ieder zijn /haar handen ontsmetten bij de betreffende zuil met een handgeldispenser.
 • Er wordt gevraagd of je klachten hebt (wellicht overbodig, maar met klachten vragen wij u thuis te blijven en de live stream te volgen!)
 • Daarna word je doorverwezen naar de ingang van de zaal (let op de juiste looprichting afgezet met een lint) 
 IN DE ZAAL
 • Bij de ingang van de zaal krijgt u aanwijzingen hoe u moet lopen en waar u kunt gaan zitten. Gezinnen mogen bij elkaar maar na de laatste persoon moet er ook weer 3 stoelen tussen zitten.
 • In de zaal is een looproute aangegeven en rijen zijn geblokkeerd. Stap er niet overheen! (geen verkorte route nemen)
 • De zaal wordt gevuld van (rechts) achteren naar voren via de brede tussenpaden
 • Het is de bedoeling dat u direct naar uw zitplaats gaat en niet gaat rondlopen in de aankomstruimte.
 • Als u zit blijft u zitten, u mag niet heen en weer lopen
 • U mag ook niet aan de buitenkanten (muurkant) van de rijen gaan lopen: u komt dan te dichtbij bij de anderen.
 • Volg de instructies van hen op die een badge c/q hesje dragen. Zij zijn er om u te helpen!
 TIJDENS DE DIENST
 • Aan het begin van de dienst krijgt u uitleg over de gang van zaken en het verloop van de dienst.
 • Tijdens de dienst mag er (helaas) niet hardop gezongen worden.
 • Meer uitleg hierover krijgt u aan het begin van de dienst.
 • Als iemand tijdens de dienst naar het toilet wilt, moet de hele rij opstaan en even uit de rij gaan.
 • DE KINDEREN worden niet onder de taliet gezegend maar op een andere nog nader te bepalen manier.
 • DE KINDEREN lopen allemaal tegelijk naar hun eigen kinderdienst. De leidsters / leiders begeleiden hen vanaf de grote zaal, naar het juiste lokaal.
 • Er wordt geen collecte gehouden: wilt u uw gift naar ons bankrekeningnummer overmaken?
NA DE DIENST
 • Aan het eind van de dienst worden er schoonmaakdoekjes uitgereikt: wilt u uw eigen stoel schoonmaken MET NAME DE BOVENRAND EN DE METALEN DELEN en daarna uw doekjes in de afvalbak in de hal deponeren?
 • Aan het einde van de dienst verlaten de mensen per vak de zaal iedere keer te beginnen bij de achterste rij en via het brede tussenpad, let hierbij ook op de aanwijzingen die u krijgt van de mensen met een hesje of badge, houdt hierbij ook rekening met de vaste looprichting in de hal.
 • DE KINDEREN worden door de leiders/leidsters naar buiten begeleidt. De ouders wachten buiten het gebouw op hun kinderen!
 • Na de dienst is er tot onze spijt, geen mogelijkheid voor het schenken van koffie en het nuttigen van een lunch maar gaan we gelijk naar buiten.
 • Bij het verlaten van het gebouw moet een ieder opnieuw zijn/haar handen ontsmetten bij de betreffende zuil met een handgeldispenser.
 • Als u nog met elkaar na wilt praten buiten houdt dan de 1,5 meter in acht, in ieder geval zolang u zich op het terrein van de Baptistengemeente bevind.

 Bedenk dat – als er controle komt – bij het niet opvolgen van deze instructies we een boete riskeren van € 4.000,00. Bovendien zijn er tijdens de dienst mensen van de Baptistengemeente aanwezig. Laten we ons als een waardig huurder gedragen!

Het kernteam en het dagelijks bestuur.