Activiteiten

A. “In Israël worden bomen geplant”
Van onze rijkdom mogen we ook als gemeente Beth HaTikvah een deel weggeven. Gekozen is voor een eenmalige gift aan Israël: 20 bomen in de Negev, een woestijn die zal gaan bloeien. Als bewijs voor deze gift ontvingen we onderstaand certificaat.
Klik s.v.p. op onderstaande regel:
B. PROJECT BETH HATIKVAH
Eén van de doelstellingen van Beth HaTikvah is om van de maandelijkse giften een bedrag te gebruiken voor hulp in Israël. Gekozen is voor Thuiszorg onder Holocaust-overlevenden.
‘Troost, troost Mijn volk.’
Met deze tekst uit Jesaja 40 werd Corrie van Maanen in 1990 uitgezonden door de Near East Ministry.
Corrie is werkzaam als wijkverpleegkundige in de thuiszorg onder Russische Joden. Dit werk wordt gecoördineerd door de ICEJ, International Christian Embassy Jerusalem. Deze Russische Joden zijn in de afgelopen ruim twintig jaar thuis gekomen in Israël (Aliyah). Mensen met hoop en verlangen, met de uitdaging van een nieuwe start, maar ook mensen die zwaar geleden hebben in de Tweede Wereld Oorlog 1940-1945. Dit verhaal van de oorlog en het lijden dat de Joden in Rusland hebben meegemaakt, is nauwelijks gehoord en heeft nog nauwelijks een stem gekregen.
Het pensioen dat zij in Israël ontvangen is voor velen niet toereikend voor levensonderhoud. Er is veel verborgen armoede onder deze groep mensen.
Honderdduizenden Joden uit de hele wereld hebben afgelopen jaren Aliyah gemaakt naar Israël, maar niet iedereen lukt het een nieuw bestaan op te bouwen. Soms veroorzaakt de ontworteling grote eenzaamheid en heimwee. Wanneer er ziekte is, handicap of ouderdom, valt het niet mee om een sociaal netwerk op te bouwen en in stand te houden.
Specifiek voor de groep Russische Joden voelt Corrie zich geroepen om door praktische thuiszorg onder hen troost te brengen, hulp te bieden waar het in haar vermogen ligt.
Behalve het geven van praktisch zorg, is Corrie bereid om deel te hebben aan hun leven. Hun verhalen over vroeger zijn vaak ten hemel schreiend. De bron waaruit zij put om dit al zoveel jaren te mogen doen is Gods liefde, een onuitputtelijke bron.
In een aantal gevallen is een kleine financiële hulp voor mensen al een geschenk uit de hemel. Geld voor een kleine reparatie in huis, een medicijnrekening die even niet betaald kan worden, een buskaart om een partner te bezoeken in het ziekenhuis, enz.

Graag willen wij haar helpen om te kunnen helpen met een financiële ondersteuning.