Activiteiten

A. PROJECT BETH HATIKVAH
Eén van de doelstellingen van Beth HaTikvah is om van de maandelijkse giften een bedrag te gebruiken voor hulp in Israël. Gekozen is voor Thuiszorg onder Holocaust-overlevenden.
Corrie van Maanen schrijft uit Jeruzalem:
                                                        Een werk van Leonit in Jeruzalem
Verdriet en vreugde
Vanaf zijn jonge levensjaren leerde Leonit droefheid kennen. Totdat hij zijn vrouw had ontmoet, zij was de liefde van zijn leven. Tot die tijd had hij niet geweten dat hij liefde en vreugde kon hebben.
Hij werd geboren in Wit-Rusland, het vijfde kind van Joodse ouders. Toen de oorlog begon, vluchtte zijn moeder met hem en zijn broers en zussen naar de Oeral, zijn vader kwam om het leven aan het front. Toen hij vijf jaar oud was, verloor Leonit zijn moeder door ziekte, vanaf dat moment hoorde hij bij de groep van vele oorlogswezen van Rusland en kwam in een weeshuis terecht. Vanwege de regels die toen in Rusland golden werden de kinderen uit een gezin van elkaar gescheiden en in verschillende weeshuizen geplaatst. Leonit kwam in een instelling met 300 kinderen. Een jochie van vijf jaar, ver van zijn boers en zussen. Er werd geen genegenheid getoond aan de kinderen en afranselingen door de directeur en door oudere kinderen, waren de treurige norm. Van de jongste tot de oudste moesten ze na school hard werken in extreme winter- en zomertemperaturen. Hoewel hij tot zijn 17e in het weeshuis verbleef, kan hij zich van die tijd geen enkel moment van geluk herinneren, behalve tijdens één zeldzaam moment op zijn 16e jaar, toen zijn zus hem vond en bezocht.
Een grote schat die voortkwam uit deze pijnlijke jaren in het weeshuis was zijn passie voor kunst en de ontdekking dat hij talent had. De kinderen waren dol op de figuren die hij voor hen tekende. Toen Leonit eindelijk dit trieste huis verliet en genoeg verdiende om kunst aan de universiteit te studeren, ontdekte hij dat beeldhouwkunst de kunstvorm was die hij verkoos en er later bekend mee werd.
Nog onverwacht bracht de Perestrojka ongekende vrijheid voor de burgers van de voormalige Sovjet-Unie, maar verhoogde tegelijkertijd het antisemitisme. Leonit had inmiddels zijn geliefde vrouw ontmoet en was met haar getrouwd toen hij in 1991 met hun zoon naar Israël aliya maakte. Ondanks de moeilijkheden van nieuwe immigranten vond Leonit samen met zijn vrouw en zoon een thuis in Israël en werd hij ook in Israel een bekend beeldhouwer. Ook zijn zoon werd een prominent kunstenaar.
De Thuiszorg verleende hulp toen de vrouw van Leonit ziek werd. Haar overlijden gaf Leonit een enorm groot verdriet, een gat in zijn leven. Zijn geluk was weg. Het contact met de thuiszorg werd een troost voor hem.
Leonit is slechts een van de vele verhalen van immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie. Vreugde verdriet en daar temidden van mogen wij als gemeente tot zegen zijn, door Leonit te ondersteunen en praktische hulp te bieden in zijn leven in Israel.
Januari 2019