Welkom

Sjalom Chaveriem,

Overdenking
In de week vóór vijf mei zijn er meerdere TV programma’s over de 2e Wereldoorlog. Op 4 mei wordt er stilgestaan bij hen die overleden zijn. Met name is er aandacht voor de 6 miljoen joden die zijn omgebracht.
Ik las afgelopen week het boek van Primo Levi: Is dit een mens? Een onbeschrijfelijke beschrijving over één van de vernietigingskampen.
Levi noemt niet wat in het Bijbelboek Spreuken staat, in hoofdstuk 24:11 en 12:
“Red hen die opgepakt zijn om te sterven, wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten, zal Hij, Die de harten toetst, dat niet merken? Hij Die uw ziel gadeslaat, zal Hij het niet weten? Immers, Hij zal een mens vergelden naar zijn werk.”
In de Duitse Bijbel staat: “Wir haben es nicht gewüsst.” Het staat er letterlijk.
Iemand uit Katwijk antwoordde op de vraag: Wisten jullie dat niet?: “Wij waren zo bezig met onszelf, we dachten er gewoon niet aan”.
Een groep Nederlanders hadden een oude rabbijn uitgenodigd toen zij in Jeruzalem’s orthodoxe wijk Mea Shearim waren. Aan het eind van de lezing werd de vraag gesteld waar was God in die donkere tijd? Zijn antwoord was: “Waar was God niet?”
De groep was stil, aangeraakt door wat zij gehoord hadden.

Zomaar wat overdenkingen, misschien wilt u er voor uzelf eens over doordenken?

Als Messiaanse gemeente zoeken wij naar de innige relatie met de God van Israël, naar Zijn plan met deze wereld en verlangen wij naar de spoedige komst van Jeshoea, Jezus, de komende Koning.
Hans van de Stolpe