Welkom

   Vanaf januari 2019 is er wekelijks een dienst, als proef. Van tweemaal per maand naar viermaal. Als het Zijn wil is zal het gezegend worden; zo niet dan draaien we het weer terug.
Dus vanaf januari van harte welkom voor de wekelijkse samenkomst.

 

Sjalom Chaveriem,

Chanoeka, feest van de lichten:

In het Bijbelboek Johannes, hoofdstuk 10:22, 23 lezen we:
“En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem en het was winter. En Jeshoea liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden Hem en zeiden tegen Hem: Hoe lang houdt U ons in het onzekere? Als U de Christus bent, zeg het ons vrijuit.”
In de Bijbel worden Bijbelse feesten genoemd en ook Joodse feesten. De drie grote Bijbelse feesten zijn Pesach/ Pasen, het Wekenfeest/ Pinksteren en Soekot/ Loofhuttenfeest.
Het inwijdingsfeest, Chanoeka, is een Joods feest en wordt niet gerekend onder de Bijbelse feesten. Het is de her-inwijding van de tempel nadat de Syrische en Griekse overheersers een strijd om Jeruzalem verloren hadden in het jaar 164 voor de gewone jaartelling. Een klein leger onder leiding van Juda de Maccabeeër won van de bezettende macht en nam ook de tempel weer in bezit. Maar die tempel was sterk verontreinigd, Antiochus had er o.a. een beeld van Zeus geplaatst waar voor gebogen moest worden door de Joden, onder bedreiging van de dood.
De tempel moest worden gereinigd en opnieuw ingewijd, daar was speciale olijfolie voor nodig. Er was nog voor één dag olie, maar het wonder gebeurde dat de olie acht dagen brandde, precies de tijd die nodig was om nieuwe olie te bereiden.
Daarom werd toen de belofte gedaan aan God om dit elk jaar te herdenken en te vieren. In die viering, die tot op de huidige dag wordt gevierd, wordt een 8-armige kandelaar gebruikt plus één arm als aansteker, ook dienaar genoemd. Deze chanoekia wordt daarom vaak een 9-armige kandelaar genoemd.

Het feest van de lichten, Gods licht in deze duistere wereld.

Dat God een God van wonderen is en Jeshoea het Licht van de wereld, mogen wij vieren in de maand december. Vreugde en licht, dat staat centraal ook in dit feest wat ook Jeshoea meevierde in de tijd dat Hij op aarde was.

Welkom de diensten in Beth HaTikvah te bezoeken!

Zie verder de pagina’s organisatiesamenkomsten en contact.