Welkom

Vanaf 5 januari 2019 is er wekelijks een dienst.

Sjalom Chaveriem,

Op 27 januari waren 16 personen van Beth HaTikvah met elkaar in gesprek over meerdere onderwerpen de gemeente betreffend. We begonnen met de vragen: “Wat is Messiaans?” En: “Wat zijn de kenmerken van een Messiaanse gemeente?”

Genoemd werd o.a.: Jeshoea- en Thora-getrouw,  het vieren van de Shabbat en de Bijbelse feesten, Bijbelgetrouwheid, afgestemd zijn op de Heilige Geest, omgang met elkaar als familie, verbondenheid met Israël, meer overgaan van het Grieks denken naar Hebreeuws denken.

De meeste punten gelden voor alle kerken, of zouden voor alle kerken moeten gelden. Over vorm en invulling kan verschillend gedacht worden.

Het wordt als een rijke zegen ervaren dat gelovigen uit zoveel kerken en de vele geloofsrichtingen in Nederland, vrij samen kunnen komen. Dat is helaas niet zo in veel landen.

Als gemeenschap Beth HaTikvah zijn we onderweg, een weg van zoeken en speuren naar de God van liefde, Die Zijn Zoon, Jeshoea, gegeven heeft en een plan heeft met ons leven en met deze wereld. Een God Die zegt: “Komt tot Mij en Ik zal je rust geven.” Het leven als gelovige in die God is bepaald niet saai of onaantrekkelijk, integendeel. Het bruist en geeft kracht, elke dag opnieuw. Ook dat werd op die 27e januari genoemd en beleefd.

Welkom om een kijkje te nemen en kennis te maken met deze gemeente Beth HaTikvah.