Welkom

Sjalom Chaveriem,

Goede Vrijdag – Pesach:
Toen er honger was in het land Kanaän, het land Israël, trok de grote familie van Jakob naar Egypte. Jozef, was er onderkoning en had heel veel macht in Egypte en daardoor kregen de mensen uit Kanaän het heel goed.
Na jaren werd het zo’n groot volk, dat het een gevaar werd voor de Egyptenaren. Jozef was al jaren dood en bijna vergeten, toen de Hebreeuwse mensen tot slaven werden gemaakt.
Slavenarbeid, elke dag. Geen vrijheid, doen wat een ander van je eist en altijd iemand die je opjaagt.

Na 400 jaar komt er redding. Mozes en Aäron krijgen van God de opdracht om naar de koning van Egypte te gaan en te zeggen dat hij het volk Israël moet laten gaan en na meerdere vreselijke plagen laat hij het nog niet toe. Pas na de vreselijke 10e plaag mag het volk vertrekken, naar het door God beloofde land. God heeft het al voorbereid.

Zo begint het verhaal over de Uittocht en Pesach (Pasen).

Pesach – passach = overspringen; waar bloed op de deurposten is gestreken gaat de doodsengel voorbij. Na de ramp die de Egyptenaren trof mag het volk eindelijk vertrekken. Dan volgt de uittocht. Wonderlijke verhalen beschreven in de Bijbel, maar zoals zoveel in de Tora, de eerste vijf Bijbelboeken, verwijst het naar een andere uittocht: De uittocht uit de zonde, door het kruis waaraan Jeshoea, Jezus, heeft gebloed, en zo verzoening gebracht heeft tussen God en mens.
De rabbijnen zeggen over het verhaal van de uittocht: je moet dit verhaal beleven alsof je er zelf bij was.
Een spiritual stelt de vraag zo: “Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed Him to the cross?”
Op Goede Vrijdag wordt in veel kerken wereldwijd herdacht dat de Messias, de Redder, Zich vrijwillig gevangen liet nemen door de Romeinse soldaten, terwijl Hij alle macht had in hemel en op aarde.

In het jodendom wordt de uittocht uit Egypte elk jaar gevierd met een bijzondere maaltijd. Ook Jeshoea vierde met de discipelen deze maaltijd.
In de meeste Messiaanse gemeenten wordt het laatste Avondmaal gevierd én beleefd, de maaltijd die Jeshoea en de discipelen vierden op de avond van Zijn gevangenneming.

Een avond die we niet zouden willen missen, net zomin als de wekelijkse bijeenkomsten.