Welkom

De Najaarsfeesten zijn begonnen. Zie voor het maandoverzicht “Samenkomsten”.

A. Op zaterdag 6 oktober is er een doopdienst, die we mogen houden in het gebouw van de Baptistengemeente Veenendaal. Adresgegevens volgen.

B. Zie onder “Samenkomsten” de drie Studie-avonden met Ds. Willem Glashouwer. Op maandagavonden 8 en 22 oktober en 5 november.

Sjalom Chaveriem,

Wanneer je drie maanden in Israël bent, wil je een boek schrijven.
Wanneer je een jaar in Israël bent wil je alleen een column schrijven.
Wanneer je drie jaar in Israël bent? Schrijf je niets.
Dat is wat je nogal eens hoort in Israël. De situatie is zeer gecompliceerd; de onderlinge verhoudingen onder Joodse bevolkingsgroepen zijn vaak gespannen, de verhoudingen tussen Joden, Moslims, Druzen, Samaritanen, Bedoeïenen en Christenen al net zo. Daar zijn vele voorbeelden van.
Wanneer aan Joden en Christenen gevraagd wordt wat de oplossing is, wordt er bijna unaniem gezegd: De komst van de Messias.
Toch kun je duidelijk zien dat de profetieën vervuld worden, duidelijk in meerdere dingen. Over de landen rondom zijn veel profetieën, met name over Egypte. Veel met een slechte boodschap aan dit land, maar ook wordt genoemd dat God laat zeggen: “Egypte, Mijn volk”. Over Syrië wordt veel geprofeteerd, ook dat Damascus in puin zal liggen. Er gebeuren dingen in het Midden-Oosten die zeer verwonderlijk zijn.
Rusland bewaakt op dit moment, dat is recent, het zuidelijk deel van Syrië, het deel wat aan de Israëlische grens ligt.
Wat betekent dit alles?
Dat Gods plan doorgaat. Een geweldige zekerheid om dat te weten, het is een boodschap van hoop voor de gelovigen.

Welkom de diensten in Beth HaTikvah te bezoeken en opgebouwd te worden in uw geloof.

Zie verder de pagina’s organisatiesamenkomsten en contact.