Welkom

IN MEMORIAM

MARTIN VAN DONGEN

Donderdagavond 9 april is onze broeder Martin van Dongen door de Heere thuisgehaald. Martin was woensdag naar het ziekenhuis gebracht vanwege een zware hersenbloeding, de situatie was zorgwekkend en men wist niet hoe Martin hier doorheen en uit zou komen. Ondanks alle medische pogingen heeft God anders beslist en misschien moeten we wel zeggen dat God Martin genadig is geweest. Wetende dat onze tijden in Zijn Hand zijn.

Martin is naar “HUIS” gegaan in de volle overtuiging zich voor eeuwig gered te weten door zijn Hemelse Vader in Yeshoea HaMashiach.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Mirjam en zijn kinderen Efraim, Samuel en Hadassa en naar alle overige naaste familie. Laten we als gemeente hun bij God brengen in onze gebeden en rond hun gaan staan. Ook wanneer dat moeilijke moment van het begraven aanbreekt, wat in deze tijden daarbovenop nog zo anders en veelal afstandelijk is. Wij wensen Mirjam en Efraim, Samuel en Hadassa Gods troost en bemoediging toe en bidden om zijn Shalom bij het verwerken van dit verlies.

DERK JACOBSEN

Vrijdagavond 27 maart is onze broeder Derk Jacobsen naar zijn Hemelse Vader gegaan. Alhoewel hij zeer ziek was heeft hij tot een uur voor zijn sterven getuigd van zijn Heer tegenover artsen en verplegend personeel.

Hij is gestorven in de zekerheid van eeuwig leven en in het volste vertrouwen op zijn Redder en Verlosser Jesjoea. Gezien de huidige situatie zal de begrafenis a.s. woensdag in een kleine kring moeten gebeuren.

In onze broeder Derk Jacobsen verliezen we iemand die naast zijn rotsvaste geloof in Jesjoea ook met hart en ziel achter Israël stond. In de vele momenten van gebed tijdens de samenkomsten gaf hij in prachtige en indrukwekkende bewoordingen blijk van deze liefde en visie voor Israël, die bij hem nauw samenviel met zijn sterke overtuiging aangaande de identiteit van de gemeente als Efraïm.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen en overige nabije familie, Gods rijke troost en zegen toe in deze moeilijke tijd en bidden dat de Eeuwige hen allen nabij zal zijn in de verwerking van dit voor hun zo zware verlies.

 

Shalom bezoeker / bezoekster!

Graag zouden wij u willen uitnodigen voor onze wekelijkse samenkomsten. Echter vanwege de maatregelen van de regering en het RIVM kunnen wij u momenteel helaas niet fysiek ontvangen.

U bent echter wel van harte uitgenodigd om iedere Shabbat met ons mee te luisteren naar de prediking / droosje.
Deze vind u onder het menu samenkomsten wanneer u klikt op samenkomsten. OF KLIK HIER

Wilt u droosjes / preken van eerdere Shabbatten beluisteren, klik dan onder het menu samenkomsten op droosjes.

Wilt u weten wat Messiaans is, lees dan hieronder verder.

Messiaans?

Een Messiaanse samenkomst wil zijn:

  1. Een huis van samenkomen, in Hebreeuws beth ha-knesset
  2. Een huis van studie, beth ha-midrasj
  3. Een huis van gebed, beth ha-tefilla

ten behoeve van gelovigen die zich willen verdiepen in het heilsplan van de God van Israël.

Het onderzoeken van Gods woord staat centraal in de samenkomsten; het besef dat het Oude-en Nieuwe Testament één zijn, het houden van de sjabbat en het vieren van de Bijbelse feesten zijn een vanzelfsprekendheid.

Dat Gods plan met Israël niet opgehouden is na de kruisiging, opstanding en hemelvaart van Jesjoea ha-Masjiach, Jezus van Nazareth, en nog een aantal heilsfeiten, is onderdeel van de geloofsbelijdenis.

Het is er bepaald geen stoffig of ouderwets bezig zijn met Gods woord. De profetieën worden bestudeerd en blijken zeer actueel te zijn.
Dat over meerdere dingen verschillend gedacht wordt is logisch, bezoekers van Messiaanse gemeenten komen van verschillende kerken en kringen en nemen hun geestelijke bagage mee. Daarom is er begrip voor mensen met afwijkende meningen en gedachten over bijzaken.

Maar wat zijn hoofdzaken en wat zijn bijzaken?
In Beth HaTikvah is dat een zoeken. De Bijbel is het onfeilbare woord van God, de Bijbelse traditie is niet onbelangrijk en het Hebreeuws neemt wat de oudtestamentische teksten betreft een belangrijke plaats in.

Wat wil Beth HaTikvah ook zijn? Een gemeenschap, een gemeente, met gemeenschapszin, liefde en bewogenheid voor de ander. Geen instituut met vaste regels en patronen. In deze gemeente hoort een klimaat te zijn van geestelijke en sociale bewogenheid naar elkaar, waar men zich veilig voelt en ruimte is om geestelijk te groeien in het geloof.

Veel werk te doen dus!
Wanneer u/jij deel wilt hebben aan dat bouwwerk wat in de steigers staat, bent u/jij van harte welkom!