Welkom

A. Zie onder “Samenkomsten” de drie Studie-avonden met Ds. Willem Glashouwer. De eerste avond was een rijk gezegende avond. De twee volgende avonden zijn op maandagavond 22 oktober en 5 november.

Sjalom Chaveriem,
De Messiaanse gemeenschap Beth HaTikvah bestaat twee jaar, wat is er veel gebeurd in die tijd. Op bescheiden wijze is er begonnen met samenkomen in de wetenschap: wanneer de Eeuwige het huis niet bouwt, tevergeefs werken de bouwlieden daaraan en wordt het niets.
De Eeuwige gebruikt heel vaak de mens als instrument in Zijn hand. Hij motiveert en inspireert de mens en wanneer die mens zich laat inspireren krijgt het werk Zijn zegen. Nooit kan de mens zeggen: door mij, door ons, is het zegenrijk gegaan.
Door Hem alleen.

Nauw betrokkenen bij Beth HaTikvah zullen unaniem zeggen dat door Jeshua het werk gezegend is.
Wat hebben we prachtige diensten gehad met woordverkondigingen die ons leerden uit de Schrift en die ons bemoedigden. Theorie en praktijk.
De uitleg over het grote plan van God met Zijn volk Israël door de eeuwen en hoe de Heer ook nu Zijn volk zegent, over het plan met gelovigen uit de volken, de verbonden, enz. Maar ook de praktijk van alle dag en onze persoonlijke geloofsopbouw.
Neem het gedeelte waarin staat: U zult niet stelen. Natuurlijk steel je niet, maar wat is diefstal allemaal? Een voorganger gaf een aardig voorbeeld: “Wanneer u al weet dat u een bepaald merk fototoestel wilt gaan kopen op internet, dan denkt u ik ga eens naar die bekende grote winkel en vraag om uitleg. U doet u voor als koper van dat type en in twintig minuten wordt haarfijn uitgelegd hoe mooi en goed dat apparaat is. U zegt dat u er over wilt nadenken, maar gaat rechtstreeks naar huis en bestelt op internet dat toestel, wat enkele tientjes goedkoper is dan in die winkel. Diefstal! U steelt tijd en moeite van die verkoper/ verkoopster. U wilt dat toestel daar helemaal niet kopen, u wilt gratis uitleg.”

Beth HaTikvah, een gemeenschap waar je welkom bent en je vrij mag voelen. God wil met ieder mens een persoonlijke band en wil je daarin leiden en (ook) de gemeenschap daarbij als instrument gebruiken. Niemand wordt geforceerd iets te geloven of te doen, er wordt richting aangegeven vanuit het Woord en de mens mag daarop reageren.
Wanneer je door dat Woord aangesproken wordt en geïnspireerd, brengt het je dichter bij Jeshua en word je leven verrijkt, ik weet het zeker.

Welkom de diensten in Beth HaTikvah te bezoeken en aangesproken te worden door dat Woord.
Hans van de Stolpe

Zie verder de pagina’s organisatiesamenkomsten en contact.