Samenkomsten

Zaterdag 18 augustus     Shof’tim (Rechters)   Elul 7 
Spreker: Ds. J. den Vreugd.
Aanvang 10.30 uur.

Ds Jaap de Vreugd is sinds 2010 emeritus hervormd predikant binnen de PKN. Hij studeerde theologie in Utrecht, werd in 1970 predikant in Haaften, Bodegraven en Amersfoort. De relatie kerk – Israël heeft zijn bijzondere belangstelling. Hij was betrokken bij diverse organisaties op dit terrein; vele jaren was hij lid en gedurende enige tijd ook voorzitter van de toenmalige Hervormde Raad voor de verhouding van kerk en Israël; daarnaast ook lid en voorzitter van het Israël-Bezinningscomité van de Gereformeerde Gezindte. Momenteel is hij nog steeds betrokken bij Christenen voor Israël, waarvan hij tot 2006 voorzitter was. Hij schrijft artikelen voor de bladen van deze organisatie en houdt lezingen in binnen- en buitenland. In 2008 verscheen van zijn hand een boek ‘Het wonder van Israël’.

Zaterdag 1 september     Ki Tavo (Wanneer je komt)    Elul 21
Spreker: Ariël Berkowitz.
Aanvang 10.30 uur. Met kinderdienst.

Zondag 9 september         Erev Rosh HaShana     Elul 29
Spreker: Gert van Velden.
Aanvang 18.00 uur.

Zaterdag 15 september       Wajjelech (“Is gaan spreken”)   Tishrei 6
Spreker: Bert Otten.
Aanvang 10.30.  Met kinderdienst.

Woensdag 19 september    Grote Verzoendag / Jom Kippoer
Spreker: Jacob Keegstra.
Aanvang 19.00 uur.

Zondag 23 september         Loofhuttenfeest     Tishrei 14
Uitleg: Joop Jager.
Aanvang 17.00 uur.