Samenkomsten

Zaterdag 17 maart         Wajjikqra  (“En Hij riep”)           Nisan 1
Spreker: Ds. J. den Vreugd
Aanvang 10.30 uur. Met kinderdienst.

Ds Jaap de Vreugd is sinds 2010 emeritus hervormd predikant binnen de PKN. Hij studeerde theologie in Utrecht in de jaren ’60, werd in 1970 predikant in Haaften in de Betuwe, en diende daarna de Hervormde gemeenten van Bodegraven en Amersfoort. De relatie kerk – Israël heeft zijn bijzondere belangstelling. Hij was betrokken bij diverse organisaties op dit terrein; vele jaren was hij lid en gedurende enige tijd ook voorzitter van de toenmalige Hervormde Raad voor de verhouding van kerk en Israël; daarnaast ook lid en voorzitter van het Israël-Bezinningscomité van de Gereformeerde Gezindte. Momenteel is hij nog steeds betrokken bij Christenen voor Israël, waarvan hij tot 2006 voorzitter was. Hij schrijft artikelen voor de bladen van deze organisatie en houdt lezingen in binnen- en buitenland. In 2008 verscheen van zijn hand een boek ‘Het wonder van Israël’.

Vrijdagavond 30 maart Sedermaaltijd in de huizen.

LET OP:   Zaterdag 31 maart, 5e shabbat, Pesach
Spreker: Leo Kraak
Aanvang 18.00 uur

Zaterdag 7 april              Shabbat Sj’mini                  Nisan 22
Spreker: Paul Jaeger
Aanvang 10.30 uur.  Met kinderdienst.