Welkom

Sjalom Chaveriem,
Bevrijdingsdag ligt weer achter ons en Nederland is overgegaan tot de orde van de dag.
In België en andere Europese landen is de datum van bevrijding op een andere tijd. In Indonesië is hun bevrijding op een heel andere tijd. Welke landen waren niet recent betrokken in een oorlog?
Maar… er zijn nu landen in een oorlogssituatie. Dreigende situaties zoals in Jemen, en de stille oorlog in Congo, waar catastrofale hongersnoden dreigen.
De wereld is in grote nood, zegt Gods woord, er is zelfs gezegd dat de wereld in een tijd komt die vergeleken wordt met barensnood. Die tijd is nu. De mens is met alle gegeven mogelijkheden niet in staat vrede te bewerken, integendeel. Ook de spanning in het Midden-Oosten is groter dan ooit.
De meeste bezoekers van Beth HaTikvah zijn er van overtuigd dat de wederkomst van Jeshua, Jezus, de zoon van de levende God, zeer nabij is.
Zijn wij, bent u, klaar om Hem te ontmoeten? Vreest u Zijn komst of ziet u er naar uit.
Als u wilt mag en kunt u leven vanuit de bevrijding door het volbrachte werk van Jeshua aan het kruis op Golgotha.
Welkom de diensten in Beth HaTikvah te bezoeken en opgebouwd te worden in uw geloof.

Zie verder de pagina’s organisatiesamenkomsten en contact.