Welkom

Sjalom Chaveriem,
Het is al weer jaren geleden dat Jankel Finkel een droom had. Luid en duidelijk werd hem gezegd dat hij van zijn woonplaats Prszmykl naar Praag moest. Onder de brug over de Moldau rivier lag een schat en die moest hij opgraven.
Na een lange, zware reis met houweel en schep op zijn rug, komt hij bij de prachtige brug, maar daar lopen twee politiemannen als bewaking. Toen Jankel daar maar heen en weer liep, vroeg een politieman wat hij daar deed.
“Ik heb een droom gehad”, bekende Jankel en vertelde zijn verhaal. De politieman begon keihard te lachen en zei: “Ik heb ook een droom gehad, ik moest bij een zekere Jankel Finkel een schat opgraven die achter zijn fornuis lag. Bijna iedereen in dat gat Prszmykl heet Jankel of Finkel. Onzin meneer, gaat u maar gauw naar huis, want u zet hier geen spa in de grond.”
Jankel bedankte de politieman en haastte zich naar huis en daar aangekomen graaft hij een groot gat in de grond achter het fornuis en… vindt een schat. Hij is schatrijk en zeer verheugd.
Gaat u niet met vakantie om wat voor reden ook? Zoek het niet ver, kijk in uw eigen huis en uw eigen omgeving.

En dat schrijft iemand die nu op dit moment vanuit zijn raam kijkt op de Olijfberg in Jeruzalem. DE berg, de plek waar Jeshua zeer binnenkort terugkomt.

Moet je nu, in zo’n spanningsvolle tijd, waarin machten en krachten zich samenspannen tegen de God van Israël en tegen Zijn volk, zo’n simpel verhaaltje schrijven?
Laat ik besluiten met een bijzondere tekst uit Lucas 10:21: “Op dat moment verheugde Jeshoea Zich in de geest en zei: Ik dank U Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja Vader, want zo was het Uw welbehagen.”
Jeshoea verheugde Zich in de geest, goed om daar bij stil te staan, het is een tekst waar je makkelijk overheen leest. Hij verheugde Zich in de geest.

Welkom de diensten in Beth HaTikvah te bezoeken en opgebouwd te worden, ook in de zomer, in uw geloof.

Zie verder de pagina’s organisatiesamenkomsten en contact.