Welkom

Sjalom Chaveriem,

U bent van harte welkom op de website van Beth HaTikvah.

Op Jom Teroea werd de dienst begonnen met het voorlezen van:
Jom Teroea / Rosh HaShana
In de zevende maand nu, op de eerste dag van de maand, moet u een Heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Het is voor u een dag aangekondigd door bazuingeschal.
Rosh HaShana is het Burgerlijk Nieuwjaar. Het valt op de eerste twee dagen van de maand Tishrei. God heeft deze dag aangewezen waarop men een speciale Shabbat moet vieren en de bazuin moet laten klinken. Deze dag wordt daarom ook wel Jom Teroea (dag van Bazuingeschal) genoemd. Voor Rosh HaShana zijn er geen Bijbelse invullingen maar wel bepaalde Joodse tradities, rituelen en voorschriften. Rosh HaShana is uitgegroeid tot een ware feestdag omdat hij tijdens de nieuwe maan van de zevende maand valt en het oogstfeest voor de deur staat.
Met Jom Teroea beginnen de Jamiem Nora’iem, de tien ontzagwekkende dagen. Dit is de periode tussen Jom Teroea en Jom Kipoer. Van iedereen wordt dan verwacht dat hij of zij zichzelf onderzoekt wat men in het afgelopen jaar verkeerd heeft gedaan of dat er iemand is die men kwaad berokkend heeft. Men zorgt er dan voor om met de medemens in het reine te komen tijdens de tien ontzagwekkende dagen; en op Jom Kipoer, Grote Verzoendag, vraagt men aan God vergeving.”
1 Thess. 4:16: “Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de Hemel.” En in 1 Kor. 15:52 staat: “In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste Bazuin.”
Dat zal de vervulling van Jom Teroea straks zijn.
Het Joods Nieuwjaar onderscheidt zich van andere nieuwjaarsvieringen omdat het een moment van berouw, zelfonderzoek en bekering is en niet van uitgelatenheid en lawaai.”

Ook in Beth HaTikvah mochten wij op het feest van de Bazuinen het geluid van de shofar laten klinken, er waren er zelfs zeven.
Van harte welkom om de komende feesten mee te maken, en vrijblijvend één van de aangekondigde sjabbatten. Na de samenkomst is er een gezamenlijke lunch én ontmoeting.

Zie verder de pagina’s organisatiesamenkomsten en contact.